Det fastslår Borgarting lagmannsrett i en enstemmig kjennelse. Dermed gjenstår bare straffesaken mot kringkastingssjef John G. Bernander, som nektet å vedta et forelegg på 150.000 kroner for å ha sendt programmet.

– Dette er en historisk rettsavgjørelse med hensyn til forhåndssensur av pressen, sier advokat Jon Wessel-Aas i NRKs juridiske avdeling.

Han mener kjennelsen vil ha betydning for den straffesaken som er reist mot Bernander for at han sendte programmet i strid med namsrettens sendeforbud.

– Straffesaken har vært utsatt i påvente av lagmannsrettens avgjørelse, sier Wessel-Aas.

Det aktuelle Brennpunkt-programmet handlet om politiets samarbeid med finansmannen Christer Tromsdal for å komme på sporet av NOKAS-pengene.