Lisensavdelingen skal øke antall kontrollører fra rundt 50 til 60. Kontrollørene jobber på provisjon for å drive inn penger mest mulig effektivt, ifølge P4.

Lisensinnkreverne får 250 kroner for hver nye lisensbetaler i tettbygde områder. På bygdene er det høyere satser. De beste kontrollørene kan tjene 15.000 kroner på en god uke.

— Vi har veldig god erfaring med å honorere kontrollørene på stykkprisbasis, sier leder Freddy Lysfjord i lisensavdelingen.

Avdelingen søker nå etter flere kontrollører i Kristiansand, Bergen, Stavanger, Trøndelag, Molde og Kristiansund. Målet er å få inn 40.000 nye lisensbetalere i år.

NRK anslår at rundt 250.000 husstander ikke betaler lisens til tross for at de har TV.