— Vi tar Reves avgang til etterretning, sier fungerende styreleder Anne Carine Tanum.

NRK-styret drøftet på et ekstraordinært styremøte mandag lekkasjene fra styrearbeidet og viktigheten av å tette dem.

Tanum sier styret vil sette i verk tiltak, men vil ikke si hvilke. Hun møtte mandag kulturminister Ellen Horn for å drøfte situasjonen etter at Reve gikk av.

— Horn anmodet om at vi må gripe fatt i lekkasjene og stoppe dem, sier Tanum.

NTB