– Utover fredag regner jeg med at de fleste sendingene både på radio og TV vil gå som normalt, opplyser kringkastingssjef John G. Bernander.

Ifølge Bernander er den nye avtalen innenfor rammen av de oppgjør som tidligere er inngått i NRK.

– Jeg beklager overfor publikum det reduserte tilbudet vi har hatt de siste to ukene og ser fram til igjen å tilby en sterk og rikholdig NRK-meny, sier John G. Bernander.

Også de KL-organiserte er fornøyd.

– Vi er stolte over å ha gjennomført en streik som har resultert i en delvis innfrielse av våre krav med en god lavlønnsprofil, fokus på likelønn, arbeidsbelastning og uttelling på utdanning, sier Stein Kyrre Killi, nestleder i Kringkastingens landsforening.

– Vi har fått et godt generelt tillegg, samtidig som vi har fått forhandlingsrett på hele lønnspotten. Vi har også langt på vei fått innfridd våre krav til å løfte mange av lavlønnsgruppene i NRK, utdyper Killi.