Gjenopptakelseskommisjonen har holdt avhørene lukket og hemmeligstemplet til tross for press, men nå kan alle lese avhørsutskriftene på en egen Treholt-side på NRKs nettsider.

NRK valgt å sladde enkelt navn og opplysninger i avhørene. Blant annet sladdes navn på tidligere ukjente personer som ikke har søkt offentlighet, og der navnet ikke har betydning for saken som granskes. Det er også sladdet opplysninger som kan bidra til identifisering der NRK har valgt ikke å bruke navn.