Hvem lekket informasjon fra det hemmelige møtet til Den rettsmedisinske kommisjon?

Spørsmålet frustrerte lederen i kommisjonen, Tarjei Rygnestad. I fjor behandlet han og medlemmene i rettspsykiatrisk gruppe den første sakkyndieg rapporten fra Torgeir Husby og Synne Sørheim.

Så kom NRK Dagsrevyen og meldte 21. desember om «full splid» i kommisjonen om rapporten.

— Vi følte oss overvåket eller overhørt, forteller Rygnestad i retten i dag.

Kommet borti telefonen

Rygnestad sier han ble konfrotert med sitatlignende bruddstykker, som tydet på at noen i kommisjonen enten lekket til media - eller at de ble overvåket.

Han vitner som leder av kommisjonen om hvordan de jobber. Bakgrunnen er at kommisjonen ikke hadde innsigelser til den første rapporten - men har etterlatt den andre sakkyndige rapporten som «tatt til etterretning».

— Jeg gikk ut fra at ingen lekket. En av mulighetene var at vi hadde kommet borti telefonen og ringt noen. Vi ville innhente samtalelogger fra teleselskapene, sier Rygnestad.

Anmeldt til politiet

Det viste seg å være vanskelig, og Rygnestad anmeldte forholdet til politiet som ulovlig overvåkning.

— Det viste seg at ingen av oss hadde uforvarende ringt opp noen. Men det var en inngåendeanrop på min telefon, sier Rygnestad.

Telefonen lå i en lærhylse, og Rygnestad sier han ikke registrerte at den kom inn.

Anropet, som ble sporet tilbake til NRKs sentralbord, var en åpen samtale i 53 minutter og 30 sekunder.

— Dette er nå en politisak, sier Rygnestad.

Meningen å være uenig

Han sier at NRK misforsto innholdet, fordi en person på møtet hadde fått i oppgave å være djevelens advokat.

— Det var poenget at en skulle være uenig - det var hans rolle, sier Rygnestad.

Også derfor trodde ikke Rygnestad at det var en av deres egne som hadde lekket. I så fall hadde den sammenhengen også kommet frem, mener han.

Rygnestad sier alle var enige på møtet om konklusjonen til den første sakkyndige rapporten: Ingen vesentlige bemerkninger.

Den samme rapporten er blitt kritisert av en rekke ekspertvitner i rettssal 250. ## NRK avviser avlytting

Stein Bjøntegård, nyhetsredaktør i NRK, bekrefter overfor Aftenposten.no at det var en NRK-journalist som lyttet til møtet.

— Det var en helt vanlig telefonsamtale vår journalist foretok til Rygnestad, og når han "tok opp røret" trodde journalisten at han skulle vente med å snakke, men i stedet begynte vi å høre samtalene som fulgte, sier Bjøntegård.

Rygnestad sa i retten at han ikke rørte telefonen.

Han vil ikke beklage at journalisten lyttet på diskusjonen.

— Uenigheten i møtet var så viktig informasjon på det tidspunktet at vi valgte å bruke det. Men vi beklager at vi ikke har tatt kontakt med Rygnestad for å si hvordan vi fikk tak i informasjonen, sier Bjøntegård.

Igangsatt etterforskning

Hvor høyt opp i NRK-ledelsen man visste metoden journalisten brukte for å få informasjonen, vil ikke Bjøntegård si.

— Men NRK-ledelsen var informert, bekrefter han.

Mona Hertzenberg, fungerende kriminalsjef i Romerike politidistrikt, bekrefter at politiet mottok saken fra Sør-Trøndelag i mars.

— Det er gjort en del etterforskning i saken av teknisk karakter, men saken er fortsatt under etterforskning hos oss, sier Hertzenberg tiladressa.no.