Før rettssaken mot Anders Behring Breivik var det ingen norske medier som uttrykte et ønske om å intervjue terroristen, som fredag ble dømt til 21 års forvaring.

Nå har NRK bedt om å få snakke med gjerningsmannen, forteller redaktør Per Arne Kalbakk til Aftenposten.no.

— Vi har den linjen at vi ønsker en bakgrunnssamtale med ham, sier Kalbakk. Han understreker at de ikke vil publisere et intervju, men ønsker å stille ham spørsmål rundt opplysninger de sitter på.- Vi har hatt en redaksjon som har jobbet med saken i ett år, og vi sitter på mye dokumentasjon, hypoteser og vitneutsagn som vi gjerne skulle spurt ham om. Det å få opplysninger fra ham tror jeg ikke er problematisk, men å publisere et intervju er noe helt annet, sier Kalbakk.

Har ikke svart

Ifølge Kalbakk har NRK sendt to forespørsler om å få snakke med Behring Breivik.

Kalbakk opplyser til Aftenposten.no at de foreløpig ikke har fått svar fra terroristen. Men gjennom hans forsvarere skal han ha signalisert at han foreløpig bare ønsker å snakke med internasjonale medier.

— Grunnen til at vi gjør det er at vi mener det er riktig å behandle gjerningsmannen redaksjonelt. Men det er ikke aktuelt å publisere et intervju, understreker Kalbakk.

Dagbladet holder muligheten åpen

Dagbladet utelukker ikke et intervju med gjerningsmannen, men det foreligger ingen konkrete planer, forteller ansvarlig redaktør John Arne Markussen.

— På et prinsipielt grunnlag er vi åpne for en slik mulighet. Det kan være både riktig og viktig å intervjue ham, men vilkårene for et slikt intervju vil være helt avgjørende. Et intervju der han får fortsette sitt propagandashow gir ingen mening og er helt uaktuelt. Jeg kan heller ikke se at hans synspunkter på dagsaktuelle politiske teamer er relevant eller interresant, sier Markussen til Aftenposten.no.Journalistene som har jobbet med saken i Dagbladet har flere spørsmål, sier han.

— Men dette er følsomt. Man skal ta hensyn til de pårørende, men det kan ikke være avgjørende for om vi skal intervjue ham eller ikke, sier Markussen.

Vil ikke intervjue

VG-redaktør Torry Pedersen forteller at det ikke er aktuelt å intervjue Behring Breivik. Heller ikke i Aftenposten foreligger det planer om et intervju.

— Aftenposten har ingen umiddelbare planer om å intervjue ham nå. Vi har ikke jobbet spesielt med det, og vil heller ikke gjøre det på nåværende tidspunkt. Men vi kan vurdere det ved senere anledninger hvis det skulle bli aktuelt, sier nyhetsredaktør Ole Erik Almlid.

Jan Ove Årsæther, nyhetsleder i TV2, sier at det neppe er aktuelt for kanalen.

— Det eneste Behring Breivik angrer er at han ikke drepte flere. Uansett hva han blir spurt om er hans svar fundamentert i ideologi. Derfor er det liten grunn til å tro at et intervju vil ha noe særlig verdi, sier Årsæther til Aftenposten.no. Han vil likevel ikke avvise at kanalen vil intervjue ham en gang i fremtiden.

— Men så lenge han selv vil intervjues av en større internasjonalt TV-kanal ser jeg det som lite aktuelt å delta i et kappløp om et intervju slik situasjonen er i dag.

Opp til redaktørene

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, sier til Aftenposten.no at han ikke tror norske redaktører vil slippe Behring Breivik til.

— Hans menneskesyn har vi fått innblikk i løpet av rettssaken, og det er ikke verdt trykksverte eller publisering på nett, sier Kokkvold, som tror terroristen jobber med kronikker fra sin fengselscelle på Ila.

— Men det vil være opp til redaktørene. Selv kan jeg ikke se at det han har uttalt under retstsaken om sitt samfunnssyn skal være av en slik art at noen redaktør vil trykke det, sier Kokkvold.

— Hvordan tror du norske redaktører vil stille seg til dette om 20 år?

— Det er helt avhengig av hva han har å formidle. Slik som vi ser det i dag så er det nesten utenkelig at noen skulle finne på å trykke det. Men det er en sak der det er opp til den enkelte redaktør.