NRKs klage, etter PSTs avslag i juni i år, er nå sendt fra PST til Oslo statsadvokatembeter til avgjørelse. Men før saken kan behandles der, må det avklares om førstestatsadvokat Lasse Qvigstad er habil. Dette spørsmålet er nå tatt opp med Riksadvokaten, og må trolig avgjøres av Justisdepartementet, får NTB opplyst.

Lasse Qvigstad og riksadvokat Tor-Aksel Busch var begge aktorer i straffesaken mot Arne Treholt.

NRKs juridiske avdeling ba i mars 2006 om å få tilgang til opptakene, som omfatter 263 lydbåndkassetter. Søknadene om innsyn og avgradering er ennå ikke avgjort, etter at saken har havnet i et juridisk villnis.

Junge, Heiko