I stortingsproposisjonen som Giske la fram fredag, fremmet Giske forslag både om endring i kringkastingsavgiften for 2007 og om omlegging av hele avgiftsinnkrevingen i NRK.

I dag følger ikke lisensbetalingen kalenderåret, men dette blir det en endring på. For å sikre at NRK kan inntektsføre hele kringkastingsavgiften i kalenderåret i samsvar med Stortingets forutsetninger, foreslår kulturministeren at avgiften fra og med 2008 skal innbetales i to rater. Forfall legges til 31. januar og 31. juli og innbetalingene vil gjelde henholdsvis første og andre halvår.

Tidligere har NRK-lisensen hatt forfall 1. mars og 1. september, og regningen som skal betales 1. september i år, vil kun gjelde fram til 31. desember. Derfor reduseres lisensinnbetalingen med i underkant av 350 kroner. Lisensavgiften 1. september 2007 blir dermed 706,32 kroner.