• Tom Berntzen har vært under press, og vi er ikke overrasket over at han fratrer som programdirektør, sier lederen i NRKs journalistlag Eva Stabell.

NRK-journalistenes årsmøte i slutten av oktober uttrykte mistillit til ledelsen i NRK og ba direktørene vurdere sin stilling ut fra den økonomiske situasjonen.

– Dette gjaldt flere enn Tom Berntzen, men det er i hans avdeling de store overskridelsene ligger, sier Stabell.

Hun vil ikke karakterisere Berntzens avgang som en seier, men mener journalistene har fått en bekymring mindre.

– Vi regner med at hans økonomiske resultater har hatt en viss betydning for at han valgte å gå av, sier Stabell.

Hun har forventninger om at den konstituerte programdirektøren Anne Aasheim vil gjøre en god jobb.

– Aasheim blir omtalt som en av de dyktigste lederne i NRK, og er blitt brukt med jevne mellomrom under omorganiseringer. Hun er en meget populær sjef i Østlandssendingen, og vi tror hun kan få kontroll over pengebruken. Det siste er avgjørende for oss, sier Stabell til NTB.

NTB