Dette er klart etter et møte onsdag mellom programsjef Hans-Tore Bjerkaas og nyhetssjef Anne Aasheim.

Konklusjonen etter møtet er at det vil være et strategisk feilgrep å legge ned sentrale nyhetstilbud i fjernsyn og radio.

Kravet er at nyhetsdivisjonen skal spare inn 20 millioner kroner. Det er klart at innsparinger vil måtte komme i nyhetsredaksjonene på Marienlyst og ved distriktskontorene, men dette skal altså skje uten å fjerne flaggskipene fra sendeskjemaet.

— Beslutningen innebærer at vi har betydelige økonomiske utfordringer som er så store at vi har løftet saken opp på kringkastingssjefens bord, sier nyhetssjef Anne Aasheim til NRK.