Sikkerhet blir oppgitt som årsak til flyttingen. Den såkalte «ytre sikkerhet», det vil si vaktholdet rundt fengselet, har vært holdt på et meget høyt nivå under rettssaken i Stavanger tingrett, med et stort antall politifolk også fra andre deler av landet. Disse skal hjem til jul, og den ytre sikkerhet blir dermed så mye redusert at politiet ikke tar sjansen på å ha 12 NOKAS-tiltalte samlet på ett sted.

For flere av de tiltalte innebærer flyttingen at de kommer nærmere sine familier, med større mulighet til å få besøk av familiemedlemmer og venner.

Toska til Ila David Toska skal ifølge NTBs opplysninger tilbringe jula i Ila fengsel, forvarings— og sikringsanstalt. Kjell Alrich Schumann skal trolig være i Ringerike fengsel fram til rettssaken fortsetter 4. januar.

De øvrige tiltalte – med unntak av den ene som ikke er varetektsfengslet – blir fordelt på flere fengsler, deriblant Ullersmo, Oslo fengsel og Bergen fengsel.

– Vi markerer at det er jul. Og vi prøver å få til en så tradisjonell julefeiring som mulig, med litt ekstra god mat, arrangementer, juletre og pakker. De fleste innsatte synes det er fint. Men noen synes det er en ekstra belastning, sier fengselsleder Ingeir Klemetrud ved Stavanger fengsel til NTB.

Klemetrud vil ikke opplyse hvor mange NOKAS-tiltalte som blir igjen i Stavanger, og hvor mange som skal flyttes til andre fengsler.

Flere av de tiltalte har tidligere sonet dommer, eller hatt langvarige varetektsopphold, som gjør at de er vel kjent med fengslenes juletradisjoner.

– Han vil hjem Opplysninger NTB har fått om fordelingen, tyder på at det til en viss grad er tatt hensyn til at de tiltalte skal komme i nærheten av sine familier. Men det finnes unntak. En av de tiltalte ønsket å komme til Drammen fengsel, eller bli i Stavanger fengsel. Men han fikk før jul beskjed om at han skulle til Bergen, eller kanskje til Trondheim.

Ikmet Kodzadziku, som er fra Göteborg, blir transportert til Bergen. Ifølge forsvareren har det liten betydning for ham hvilket norsk fengsel han plasseres imens julefeiringen pågår.

– Han vet ikke hva som er hva. Han vil jo hjem, sier advokat Abdelilah Saeme til NTB.

Håp om frifinnelse For syv av de tiltalte blir dette den andre jula de sitter varetektsfengslet i NOKAS-saken. Disse sju ble fengslet i løpet av 2004, mens de øvrige fem – deriblant David Toska – ikke ble pågrepet før i 2005.

Isolasjon og andre særlige restriksjoner for de NOKAS-tiltalte er blitt opphevet etter at de har forklart seg i retten. Dermed kan de denne jula regne med samme behandling som de fleste andre innsatte.

Men permisjoner kommer ikke på tale. De er også i en spesiell situasjon ved at de ennå ikke har fått noen dom, og ved at de bare har pause i en pågående rettssak, der noen av dem trolig håper på frifinnelse.