Hittil har sju av de 13 tiltalte forklart seg, og bare én av de sju har nektet all skyld.

Torsdag kom en ny innrømmelse også fra William Pettersen (57). Dagen før kom en rekke innrømmelser fra Dan Pettersen (31), som nå erkjenner seg skyldig i medvirkning til grovt ran.

William Pettersens nye opplysning er at han selv deltok da «varene» – det vil si bager og pappesker med ransutbyttet – ble lastet inn i lastebilen som han hadde lånt bort til en ikke navngitt person. Tidspunktet var 19. april 2004. Stedet var Nedre Dalgate 41, Dan Pettersens hus, der ransutbyttet og ransutstyr var blitt gjemt etter ranet.

Flyttet ransutbyttet

William Pettersen hevdet, på samme måte som i Stavanger tingrett, at en annen person kjørte lastebilen både til og fra Stavanger. Selv ble han først tilkalt på grunn av tekniske problemer med lastebilen. Så ble han bedt om å kjøre bilen fra en parkeringsplass i Stavanger sentrum til adressen i Nedre Dalgate. Han forklarte at han møtte opp med lastebilen, og at en person var der for å ta imot ham. Lasten var «en god del pappesker» og «15 — 20 bager».

– Han som skulle møte meg, bar så svetten rant. Jeg lempa inn i bilen, sa William Pettersen.

Forklaringene fra Dan Pettersen onsdag og torsdag, og fra William Pettersen torsdag, gir til sammen et godt innblikk i hvordan ransutbyttet på 57 millioner kroner først ble gjemt i Nedre Dalgate 51, og deretter pakket og flyttet derfra. Hvor det senere ble av alle pengene, er mer uklart. Bare cirka 6 millioner kroner er kommet til rette.

Nektet å svare

Dan Pettersen, som avsluttet sin forklaring torsdag, nektet konsekvent å svare på spørsmål fra aktoratet, og fra sin tidligere venn Thomas Ingebrigtsens forsvarer, advokat Tor Kjærvik.

– Det vil jeg ikke svare på, svare Dan Pettersen på en lang rekke spørsmål fra statsadvokat Arild Dommersnes, og senere fra advokat Kjærvik.

Derimot svarte han i mellomtiden på de fleste spørsmål fra de andre forsvarsadvokatene. Dette gjaldt blant annet et spørsmål fra advokat Berit Reiss-Andersen, som er forsvarer for Thomas Thendrup. Temaet var hvilke tre personer som fortsatt var til stede i leiligheten i Nedre Dalgate 41 en tid etter ranet. Dan Pettersen har opplyst at den ene var Johnny Thendrup, og den andre en kreftsyk raner som døde noen måneder etter ranet.

Ukjent tredjemann

Tredjemann som var i Nedre Dalgate på det aktuelle tidspunktet, nektet Dan Pettersen å navngi. Mistanken er rettet særlig mot Thomas Thendrup og Metkel Betew.

Advokat Marius Dietrichson – Metkel Betews forsvarer – forsøkte å få mistanken bort fra sin klient.

– Du kan navngi ham, konstaterte Dietrichson spørrende.

– Jeg kan hvis jeg vil. Men jeg kommer ikke til å gjøre det, svarte Dan Pettersen.

– Jeg sitter ved siden av en mørk mann, sa Dietrichson med henvisning til Betews hudfarge.

– Jeg svarer ikke på noen spørsmål om den personen, svarte Dan Pettersen.

Senere under eksaminasjonen svarte han likevel på et slikt spørsmål fra advokat Berit Reiss-Andersen, som er Thomas Thendrups forsvarer.

– Var Thomas Thendrup til stedet i Nedre Dalgate, spurte Berit Reiss-Andersen.

– Nei, svarte Dan Pettersen.