Mannen løslates fra varetekt etter at Gulating lagmannsrett mandag morgen avsa en kjennelse om at 57-åringen har sittet lenge nok i fengsel.

Politiet fant ikke grunnlag for å påkjære lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett. Dermed blir mannen trolig løslatt allerede mandag formiddag.

– Etter en totalvurdering finner vi ikke grunnlag for å påkjære lagmannsrettens kjennelse. Jeg har allerede undertegnet ordren om løslatelse, sier politiinspektør Bjørn Andersen i Rogaland politidistrikt til NTB.

57-åringen, som best er kjent som skipperen i NOKAS-saken, ble dømt til seks års fengsel av Stavanger tingrett den 10. mars. Han er dømt for medvirkning til grovt ran, og er ikke gjort ansvarlig for at politimannen Arne Sigve Klungland ble skutt og drept under ranet.

– Lagmannsretten sier med denne løslatelsen at han har sittet lenge nok, sier 57-åringens advokat Joakim Ronold til Stavanger Aftenblad.

Samtlige av de 13 tiltalte i NOKAS-saken fikk forlenget varetektsfengsling etter dommen i tingretten. Lovanvendelsen som er blitt brukt, er at de ikke kan løslates fordi det kan støte allmennhetens rettsfølelse.

– Min klient skiller seg klart ut fra de andre. Han er en gammel mann, og han har sittet halvannet år i varetekt, sier Ronold.