Pettersen er dømt til 60 dagers fengsel for å ha gått til fysisk angrep på medtiltalte Thomas Oscar Ingebrigtsen under lagmannsrettens ankebehandling av NOKAS-saken, melder Aftenbladet.no.

Etter at retten var hevet til pause 20. september 2006 sa Pettersen først noe stygt til Ingebrigtsen. Like etter kastet han et glass med vann i ansiktet på sin medtiltalte, før han påførte Ingebrigtsen en rekke slag i hodet og nakkeregionen. Polititjenestemenn som var i nærheten måtte gripe inn, og fikk stoppet basketaket.

Pettersen mente Ingebrigtsen på feil grunnlag hadde redusert sin egen rolle i saken på bekostning av ham.

Aktors påstand var 120 dagers fengsel, men Stavanger tingrett mente det var formildende at Pettersen kom med en uforbeholden tilståelse.