Det er den dømtes advokat, som ønsker å være anonym, som sier dette til Dagbladet.

– Den dømte overveier sterkt om han skal komme med denne opplysningen. Det er flere vurderinger som gjør seg gjeldende, sier advokaten, som uttaler seg anonymt for ikke å røpe klientens identitet.

– Det er flere grunner. Han er jo godt kjent med at Klunglands etterkommere har et sterkt ønske om en gang å få vite hvem som avfyrte det fatale skuddet mot familiefaren. Dette er sikkert den viktigste grunnen, sier advokaten.

Dessuten vurderer den dømte muligheten for en mildere dom når ankesaken skal behandles i september. Også et ønske om å lette sin samvittighet med tanke på fremtiden, skal være en viktig grunn.