I sin periode som meddommer har Overelv vært med på tre-fire saker i tingretten. Han har ikke opplevd uenighet rundt skyldspørsmålet, men når det gjelder straffeutmåling, har han følt seg overkjørt av fagdommerne.

Da han fredag fikk høre hvordan fagdommerne i lagmannsretten skjøv juryen til side i Nokas-saken, bestemte han seg for at nok er nok.

Sorenskriver Helge Bjørnestad i Stavanger tingrett tviler på at en meddommer kan fritas fra sin borgerplikt bare fordi han føler seg overkjørt.

— Jeg trodde ikke vi hadde meddommere i tingretten som viljeløst lar seg lede av fagdommere. Mitt inntrykk er nemlig det stikk motsatte; meddommerne gir oss jurister nyttig motstand, sier Bjørnestad til Stavanger Aftenblad.

Sorenskriveren mener utspillet fra Overelv er demonstrativt, og mener meddommeren i stedet bør arbeide for å endre ordninger han er misfornøyd med.