NHO stiller seg dermed bak statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) høstet storm da hun sa at Norge innen 2020 skal ha kuttet 20 prosent av sine utslipp av klimagasser. Statsministeren har gjentatte ganger gjort det klart at regjeringen ikke har noe tallfestet mål for klimakutt, en avgjørelse NHO mener er klok.

— Vi føler ikke at grunnlaget for en prosentregning nå er til stede. Det er ikke gjort noen evalueringer av hva man kan gjøre i Norge, slik man har gjort i EU. Vi føler at et slikt arbeid må gjøres først, før vi kan ta stilling til et konkret prosenttall, sier seniorrådgiver Geir Høiby i NHO til NRK.

Høiby mener norsk næringsliv allerede har gjort mye for å begrense utslipp av klimagasser, og frykter nedleggelse av mange bedrifter dersom det blir store klimakutt i Norge.