Der lanserer de 17 forslag som organisasjonen mener kan gjennomføres både raskt og gratis. Blant annet ønsker NHO at alle næringsskjemaer skal kunne fylles ut via Brønnøysundregistrenes tjeneste «Altinn», det skal bli lettere å ansette midlertidig og organisasjonen ønsker å myke opp reglene om arbeidstid. Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) var til stede, og ga uttrykk for stor forståelse for NHOs forslag. Også stortingskandidat Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) lyttet, og uttrykte forståelse for NHO. Samtidig er hun svært skeptisk til midlertidige ansettelser.