– Vi har fått en god del henvendelser fra oppbrakte folk som er strandet på flyplassene. Vi synes det er uakseptabelt at aksjonene påfører en tredjepart problemer, både for forretningsfolk og privatpersoner, sier NHO-sjef Finn Bergesen jr. til NTB.

– For næringslivet betyr aksjonene at man går glipp av forretningsmuligheter. Det betyr tap for bedriftene. En annen ting er selve egenmeldingspraksisen. Vi mener pilotenes bruk av egenmeldinger skaper et tillitsbrudd mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, sier Bergesen.

NHO-sjefen mener SAS Braathens-pilotenes bruk av sykmeldinger kan undergrave hele systemet.

– Det er viktig å følge spillereglene og ikke misbruke regelverket. Med tillit mellom partene i arbeidslivet, kan saken løses på en bedre måte. Det pilotene gjør nå, kan undergrave systemet som arbeidslivet er basert på, sier Bergesen til NTB.

NHO-sjefen håper pilotene besinner seg, og går tilbake til jobben når de innser at folk over hele landet kommer med skarpe reaksjoner mot dem.