— Man må skille mellom eierskap og det å være i en samarbeidssituasjon, sier Bergesen.

— Petroleumsfondet som eier har et medansvar for hele selskapet. Som kjøper må man fokusere på produktet som leveres og hvordan det produseres, sier han.

Bergesen mener det ville bli absurd ikke å skille mellom eier- og kunderollen. I sin ytterste konsekvens vil mangel på et slikt skille innebære at finansminister Kristin Halvorsen ikke kan fly med SAS Braathens fordi selskapet bruker fly fra Boeing, et av selskapene petroleumsfondet ikke skal eie aksjer i.