ATLE ANDERSSON

En ny undersøkelse utført ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) i Bergen avdekker også at førti prosent av norske eksportbedrifter har brukt smøring i utlandet.

En av tre ambassader vurderer å anbefale norske bedrifter å tilpasse seg lokal praksis, selv når slik praksis vil være uakseptabel i Norge. Det er en av konklusjonene i studien som er utført for NHO av CMI-forsker Tina Søreide.

— At en tredel av ambassadene er villige til å anbefale norske bedrifter å bruke uakseptable metoder, er en tredjedel for mye. Slike råd skal man ikke få fra norske myndigheter, sier Erik Lundeby, etikkansvarlig i NHO.

Forsker Tina Søreide kommenterer funnene slik:

— Enkelte vurderer kynisk gevinsten i forhold til risikoen for å bli oppdaget, men de fleste bedriftene opptrer med respekt for loven, sier hun til Dagbladet.

I spørreundersøkelsen svarer likevel rundt 20 prosent av bedriftene at de synes korrupsjon er greit hvis det ikke finnes noen annen måte å operere på i markedet.

Rapportens konklusjoner bygger på dybdeintervjuer med syv bedrifter og spørreskjemaundersøkelser der 82 bedrifter svarte. I tillegg deltok 24 ambassader i land utenfor OECD-området.

Blant store norske bedrifter som deltok i undersøkelsen, er Statoil, Telenor, Jotun og Aker Kværner.

To av tre bedrifter oppgir at de har mistet en kontrakt på grunn av korrupsjon. En av tre opplever at verdifulle gaver er nødvendig og over 40 prosent av har foretatt «irregulære betalinger».