— Økte offentlige utgifter og reduksjon i oljeinntektene betyr at skattebyrden må øke, sier NHO-president Jens Ulltveit-Moe.

I går holdt han innlegg på BIs næringslivsdager i Bergen. Der holdt han et pessimistisk innlegg om Norges fremtidsutsikter. Og kom med det overraskende utspillet om at skattetrykket må øke.

— Trygdekostnadene øker, oljeinntektene går ned, og vi ser en forvitring i privat næringsliv. Hvis ikke det blir betydelige endringer, må skattebyrden øke, utdyper Ulltveit-Moe overfor BT.

NHO-presidenten presiserer at verken han eller NHO ønsker økte skatter, verken for privatpersoner eller bedrifter, men slik han ser utviklingen av næringslivet i Norge i dag, frykter han at det blir en realitet på lengre sikt.

— Min løsning er økt verdiskapning ved mer forskning og utvikling, økt produktivitet i offentlig sektor, redusert sykefravær og færre uføretrygdete. Det vil gi reduserte kostnader, sier Ulltveit-Moe.

— Skatteøkninger er et ris bak speilet for alle, også pensjonister og trygdete. Deres fremtid er truet når verdiskapningen går ned. Det er vårt industrielle fundament som forvitrer, påpeker NHO-presidenten.

Også tidligere næringsminister Grete Knudsen deltok på konferanse, og frykter forvitring i industrien. Derfor tar hun til orde for at staten går sammen med private krefter, og danner regionale investeringsfond.

— Det bør utvikles tunge, regionale fond i regioner der det finnes høyskoler og universitet, sier Grete Knudsen.

PESSIMIST: NHO-president Jens Ulltveit-Moe er pessimist, og tror det blir skatteøkninger dersom ikke sykefraværet går ned. <br/>Foto: TOR HØVIK