– Vi legger til grunn at regjeringen arbeider for et bredt forlik på Stortinget slik at pensjonsreformen blir en stabil reform også på lang sikt, sier administrerende direktør Finn Bergesen jr.

NHO er likevel skeptiske til at taket for opptjeningsgrunnlaget senkes til 7G eller snaut 440.000 kroner. De frykter nedjusteringen kan bidra til at oppslutningen om folketrygden blir mindre. Dessuten reagerer organisasjonen på at regjeringen vil skattlegge private ordninger for pensjonssparing og livrenter.

– Regjeringen har bidratt til å rote til diskusjonen om pensjonsreformen ved samtidig å foreslå endringer i kollektiv og individuell livrente i nasjonalbudsjettet, fortsetter Bergesen.

Om AFP-ordningen sier Bergesen at den blir gjenstand for forhandlinger mellom partene. En eventuell ny ordning må ikke undergrave pensjonsreformens støtte til arbeidslinjen. Arbeidstakere bør stimuleres til å stå så lenge som mulig i jobben, mener NHO.