— Jeg er overrasket over disse nye tonene fra Finn Bergesen. Det kan vel ikke være slik at han som sjef for NHO har ett syn på budsjettet når han er i møte med regjeringspartiene, og et annet syn når han møter Carl I. Hagen i Bergen, sier stortingsrepresentant Torbjørn Hansen.

Det var på et møte i Bergen Næringsråd mandag at Bergesen og Hagen var skjønt enig om at regjeringens næringspolitikk ikke holder mål. Den er for passiv.

Som medlem av finanskomiteen ramser Hansen opp en rekke områder der regjeringen har imøtekommet NHOs ønsker, ikke minst med tanke på å føre en stram finanspolitikk som har gitt lav rente og stabil kronekurs.

— Bergesen nevner i sin kritikk at det nesten ikke investeres lenger i Norge, blant annet på grunn av manglende politisk forutsigbarhet?

— Jeg har vanskelig for å forstå den kritikken, for denne regjeringen har i hvert fall skapt forutsigbarhet i skattepolitikken.

Jeg er ellers overrasket over at NHO flørter så sterkt med mange av Carl I. Hagens utgiftsforslag, når man samtidig ønsker at det blir ført en stram finanspolitikk. Det henger ikke sammen, sier han.