NHO og Bergesen mener et betydelig lønnsløft i årets tariffoppgjør vil svekke bedriftene i konkurranseutsatt sektor så sterkt at det vil føre til tap av arbeidsplasser og utflagging. Derfor manet Bergesen til ansvarlighet fra så vel sine egne som arbeidstakerne da han foredro om NHOs prioriteringer i oppgjøret under hovedstyremøtet i Oslo onsdag.

– Arbeidsmarkedet er svært presset, og vi har sett at bedrifter nær sagt overbyr hverandre for å sikre seg sterkt tiltrengt arbeidskraft. Det er en reell fare for at det kan skje i tariffoppgjøret også. Jeg vil advare mot dette, sier Bergesen til NTB.

Han ber arbeidstakerne ta inn over seg at sterk lønnsvekst betyr svekket konkurranseevne.

– Jeg legger til grunn at LO vil følge en ansvarlig linje, sier Bergesen.