— Vi kommer i mål. Regjeringen tør ikke å ta belastningen med å bryte samarbeidet om IA-avtalen. Det innebærer at det er helt uaktuelt at arbeidsgiverne og næringslivet blir sittende igjen med en større andel av sykelønnsutgiftene, sier administrerende direktør i NHO, Finn Bergesen jr.

Hastemøtet

Jens Stoltenberg hasteinviterte i går formiddag åtte organisasjoner i arbeidslivet til møte på Statsministerens kontor. De åtte organisasjonene sendte før helgen et illsint brev til regjeringen på grunn av det omstridte diktatet om sykelønnsordningen.

Mandag kveld fikk partene svar fra statsministeren. I går ble svaret drøftet på møtet som var det første i en forventet rekke av møter for å løse problemene med den galopperende sykelønnen.

De åtte organisasjonene skal delta i et utvalg, ledet av statsministeren som også har med seg arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Sykefraværet skal ned

Utvalget har som mandat å foreslå alternative løsninger til regjeringens forslag om innstramminger i sykelønnsordningen. Regjeringen forutsetter at alternative løsninger vil få sykefraværet ned, og at kostnadene vil bli redusert med minst 2,5 milliarder kroner. Men enn så lenge vil regjeringens opprinnelige forslag stå fast og det vil, som planlagt, bli fremmet som en del av statsbudsjettet.

Opplegget innebærer imidlertid at regjeringen og statsministeren nærmest beordrer Stortinget om å fryse behandlingen av hele saken til utvalget kommer med sine forslag. Det skal skje innen 1. november.

Anders Folkestad, leder av Unio, sier at statsministeren har forsikret partene om at Stortinget vil stille behandlingen av forslaget i bero.

Vil ha sterkere virkemidler

På spørsmål fra Bergens Tidende gjentok Jens Stoltenberg i går at «virkemidlene i den eksisterende IA-avtalen ikke er sterke nok». Han avslår helt kategorisk å gå inn på hvilke tiltak som kan være aktuelle for å styrke virkemidlene.

LO-leder Gerd-Liv Valla ga på et pressemøte sin uforbeholdne støtte til NHOs vurdering av den videre prosessen. Finn Bergesen jr. sa at de går inn i denne prosessen basert på IA-avtalens grunnlag som betinger at alle partene skal være enige i eventuelle endringer. Det understreket også Valla. Det betyr i realiteten at alle partene har vetorett i utvalget.

I det ligger et kraftig press mot alle aktørene. Det bekreftet også statsminister Stoltenberg i går:

— Hvis vi ikke blir enige, bryter avtalen sammen, sa han.

Tror ikke på sammenbrudd

Anders Folkestad er også klar på at fullt sammenbrudd er en mulighet, men han tror ikke på det: - På den ene siden tror jeg ikke det på seks uker er mulig å komme over et columbi egg som gir oppskriften på å fikse helsen til folk. På den andre siden tror jeg ikke regjeringen kan la IA-avtalen stå og falle på om man klarer en innsparing på 2,5 milliarder kroner. Dette er en sak som er mye større enn denne summen, og derfor tror jeg ikke regjeringen kan kaste vrak på hele avtalen, sier Folkestad.

UNDER PRESS: Organisasjonene i arbeidslivet sa under møtet med statsminister Jens Stoltenberg ja til samarbeid for å få ned sykefraværet. LO-leder Gerd-Liv Valla og NHO-direktør Finn Bergesen jr. deler syn på hvordan det videre arbeidet bør foregå. FOTO: SCANPIX
Larsen, Håkon Mosvold