— Budsjettet er for ekspansivt i det pressede arbeidsmarked vi nå er i ferd med å få. Bedriftene kan få regningen, gjennom økt rente og sterkere kronekurs, sier administrerende direktør Finn Bergesen jr. i NHO.

Han mener det er positivt at veksten i offentlige utgifter er lagt opp til å bli lavere enn veksten i norsk økonomi.

— Det er en god nyhet for næringslivet at det nå bevilges 650 millioner kroner mer til forskning, innovasjon og forenkling. Det er også bra at avskrivningsreglene forbedres, sier NHO-direktøren.

Han er lei for at arbeidsgiveransvaret i permitteringsperioden fordobles, men mener det er bra at regjeringen lanserer nye skattelettelser. Samtidig er Bergesen bekymret for signalene fra den nye regjeringen.

— Jeg frykter at vi - når budsjettbehandlingen er over i høst - vil få et budsjett som gjør det vanskelig for sentralbanksjefen å holde tilbake renteøkninger. Og øker renten, vil kronen styrke seg, med de problemer det vil bety for konkurranseutsatt næringsliv.