— Vi er tilfreds med at politikerne har handlet så raskt. NHO har arbeidet kontinuerlig med politikerne i Arbeiderpartiet og sentrumspartiene for å klargjøre uheldige virkninger av konjunkturavgiften, sier NHOs administrerende direktør, Finn Bergesen jr., til NTB.

NHO har gjennom sine bedrifter kartlagt virkningen av konjunkturavgiften på 10 prosent for næringsbygg. Tilbakemeldingene viste at oppdrag for 11 milliarder kroner ville blitt innstilt eller utsatt dersom avgiften ble innført, ifølge NHO.

— Nå regner vi med at de innstilte prosjektene kommer i gang igjen, sier Bergesen.

NTB