Instituttet mener at skredfarevurdering bør være et departementalt ansvar, og har vært i kontakt med myndighetene om saken. Så langt er de ikke blitt hørt.

— Da vil tilhørende minister få et ansvar for problemstillingen, følge opp, koordinere og ivareta tiltak. I dag er det avhengig av hvilken sektor som blir berørt i skredulykker. Er det veiene så kommer Samferdselsdepartementet inn, ved bebyggelse er det Kommunaldepartementet, Miljøverndepartementet vil være inne med hensyn på skadevurdering, mens politiet og Justisdepartementet alltid er involvert, sier informasjonssjef Kjell Hauge i NGI til NTB.

Målestasjoner

De såkalte sporadiske skredene som gikk i Eidfjord i helgen, og som kostet to mennesker livet, kunne ha vært varslet på forhånd. Nøkkelen er innsamling av lokale værdata, rutine på å analysere materialet og riktig varslingsprosedyre.

— Vi mener at de som sitter med skredfareproblemene må bli bedre i stand til å kunne vurdere når det oppstår farlige situasjoner. Det er langt billigere å montere måleutstyr i fareområder enn å bygge for eksempel tunnelanlegg, sier Hauge.

Meteorologisk institutt varsler i dag skredfaren over hele landet. I enkelte kommuner har man gått til anskaffelse av lokale målestasjoner. Det mener NGI er veien å gå.

— Når man sier at skredfaren er stor på Vestlandet, blir det for grovt. Det betyr ikke nødvendigvis at alle på Vestlandet skal være bekymret for snøskred. I områder som er spesielt utsatte bør det installeres flere lokale målestasjoner, mener Hauge.

"Ulv, ulv"

Man kan aldri med 100 prosent sikkerhet fastslå at det går skred. Derfor angis bare skredfaren.

— Det er aldri populært å stenge veier på grunn av fare for skred. Spesielt hvis det ikke går noe skred likevel. Da roper vi "ulv, ulv". Dødsfall i trafikken er en risiko vi har vendt oss til å akseptere her i landet. Det er ikke tilfelle med risiko knyttet til skred og skredfare.

Det meldes mandag om middels stor skredfare i fjellheimen i Norge. Situasjonen generelt er på ingen måte alarmerende. En spesiell situasjon førte til de to skredene i helgen; temperaturøkning som ga snøen mindre bæreevne.

— Men vi utelukker ikke at det kan gå nye skred, sier Kjell Hauge.