• EUs frihandelspolitikk er ikke forenlig med bærekraftig utvikling.
  • Medlemskap hindrer Norge i å bli et foregangsland på miljø.
  • Vi blir gjennom EU (og EØS) påtvunget miljøfiendtlige direktiver, om f.eks. tilsetningsstoffer i matvarer.
  • EUs fiskeripolitikk tømmer havet for viktige bestander.
  • Vi mister styringen over nasjonale naturressurser.