– Målet med navneskiftet er å få et navn som viser bredden blant medlemmene og gir virksomheten en tydeligere profil i forhold til å beskrive både våre medlemmer og våre arbeidsmetoder, sier administrerende direktør Lars Haukaas.

Da NAVO ble stiftet i 1993 var navnet «Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning».

– Men i dag har våre medlemmer et langt større mangfold av eierskap, sier Haukås.

Spekter er Norges tredje største arbeidsgiverforening og organiserer til sammen 187 virksomheter med rundt 170.000 ansatte.

Navneskiftet trer i kraft umiddelbart.