Ingebjørg Jensen

I tre år har NAV nektet å legge frem tallene, som kunne bevise at det er blitt mer liberale i krigspensjonssaker, slik Stortinget har bedt om.

Selv ikke da BT i oktober i fjor kunne dokumentere at NAV hadde blitt strenger, ville de legge frem tallene.

Innstrammingen har rammet både søkere fra Laksevåg og søkere som tilbrakte den siste krigsvinteren som huleboere i Finnmark.

Sist uke stilte stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) spørsmål til statsråd Bjarne Håkon Hanssen om han nå ville sørge for at tallene blir lagt frem. Svaret er positivt.

— Jeg forventer at det er tall som er spesifikke for disse to gruppene som er nevnt i svaret, Laksevågsbarna og huleboerne fra Finnmark. Statsrådens svar skaper inntrykk av en viss bevegelse, og han er nå tydeligere på at de vil se på regelverk, praksis og om de retningslinjene som nå brukes er fullt ut tilfredsstillende, sier Torbjørn Hansen.

- Feil å avvise relevans

Høyre-representanten spurte også om regjeringen vil ta initiativ til å gjennomgå de avviste Laksevågs-søknadene på nytt. Han viste til at NAV har tatt frem igjen bunkene med avviste huleboersaker etter at professor Lars Weisæth utredet saken, og anbefalte å bruke presumpsjonsregelen på søkere som ble utsatt for ildgivning. Presumpsjon betyr at saksbehandlerne antar at denne gruppen har vært utsatt for ekstra harde påkjenninger, noe som gjør det lettere å få krigspensjon.

I svaret skriver statsråden at «Utredningen fra professor Weisæth knytter seg eksplisitt til huleboerne på Sørøya og har ingen saklig relevans for de barna som opplevde bombingen av Holen skole i Laksevåg».

— Jeg er skuffet over at statsråden så kategorisk sier at det ikke har saklig relevans å be om ny gjennomgang også av Laksevågssøknadene. Det må det jo ha når det nå blir lagt stor vekt på om huleboerne ble utsatt for ildgivning. Det var jo nettopp ildgivning Laksevågsbarn ble utsatt for, sier Hansen.

- Utgått på dato

I svaret sitt peker statsråden også på at «det også eksisterer en presumsjonsordning som omfatter visse av sakene fra Holen skole. Den omfatter de av barna som ble begravd i ruinene over en viss tid». I rettssaken mellom en tidligere Holen-elev og Staten i november 2005, kom det frem at NAV støtter seg til en undersøkelse gjort på voksne i England under krigen, der konklusjonene om seinvirkninger ble trukket allerede i 1943.

— Det er underlig at han henviser til forskning som er utgått på dato, men jeg setter min lit til at de i gjennomgangen også vil se nærmere på hvordan presumpsjonsreglene blir anvendt i dag, sier Torbjørn Hansen, som har inntrykk av at det nå er et bredt engasjement for saken i Stortinget, og at det derfor vil det være oppsiktsvekkende om regjeringen ikke gir saken en grundig og reell behandling.