NATOs generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer drøftet fredag forsvarsalliansens framtidige oppgaver med utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Oslo. De to slo fast at NATO kan spille en aktiv støtterolle i Darfur, slik alliansen har gjort mens Den afrikanske Union (AU) har hatt 7.000 fredssoldater i området.

Men fredsstyrken som er planlagt til neste år, må ha et FN-mandat. Problemet med et FN-mandat er at sentralregjeringen i Sudan ikke ønsker å ha FN-soldater i den sult— og konfliktrammede regionen.

— Spørsmålet er om FN kan ta over. I så fall kan NATO spille en tilrettelegger-rolle med forsyninger, flytransport og lignende, sa NATOs generalsekretær etter møtet med Støre fredag.

USA har presset på for at NATO skal spille en viktig rolle i fredsoperasjonen i Darfur.

Afghanistan

Norge har stilt 200 mann til rådighet for en fredsstyrke i Afrika, men Støre sier at Norge vil konsentrere seg om engasjementet i Afghanistan.

Hvor lenge den norske innsatsen i Afghanistan vil vare, er det ingen som kan svare på, men det er grunn til å tro at nordmennene kan bli stående i landet i lang tid framover.

— Det finnes ingen tidsfrist. Nå ekspanderer fredsstyrken til Sør-Afghanistan, og NATO skal stå løpet ut, sier Jaap de Hoop Scheffer.

Utvidelsen av NATOs innsatsområde i Afghanistan vil sette norske soldater på nye, harde prøver. Volden sprer seg raskt, og selvmordsaksjoner skjer nå på steder som før var rolige, ifølge det norske forsvaret.

— Det vil alltid være noen som ødelegger, men NATO skal holde ut, sier den nederlandske generalsekretæren.

Nordområder

Utenriksminister Støre sier etter samtalene med NATO-sjefen at Norge for tiden finner seg vel til rette midt på det politiske treet når NATOs råd diskuterer seg fram til sine avgjørelser.

— Norge har to budskap til NATO: En påminnelse om at alliansen må fokusere på Nordområdene, ikke i et kald krig-perspektiv, men med tanke på de store energiressursene. Dette er det viktig å snakke om.

— Det andre er å understreke at Norge tar sikte på å være gode der vi er med, sier Støre til NTB.

I så måte fikk han bifall fra generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer som roste den norske innsatsen i Afghanistan.

— De norske og finske soldatene i Afghanistan viste en prisverdig tilbakeholdenhet ved det alvorlige sammenstøt i februar, og hindret dermed en opptrapping av hendelsen, sier NATOs generalsekretær.