-Da jeg arbeidet ved Kosovo-styrkenes hovedkvarter i Pristina, fikk vi stadig spørsmål fra pressen om uranholdig ammunisjon var brukt, og vi prøvde å få ut informasjon fra hovedkvarteret for de allierte stridskrefter i Europa (SHAPE), sier pressetalsmann Ole Irgens til Aftenposten.

-Men der ville de ikke si noe som helst, ikke engang til oss. De la fullstendig lokk på informasjon om disse ting, sier Irgens til avisen. Han var pressetalsmann ved de internasjonale styrkers hovedkvarter i Kosovo fra august 1999 og ut året.

Irgens sier Forsvaret antok at utarmet uran ble brukt bare i liten utstrekning i Kosovo, ettersom det var en ren luftkrig.

-Vår antakelse viste seg å være feil, all den stund NATO senere har bekreftet bruk av hele 31.000 granater med utarmet uran, forteller Irgens.NTB