Nødhjelp fra FNs høykommissær for flyktninger UNHCRs lagre i Tyrkia skal fraktes med skip og fly i NATOS regi til i Pakistan, opplyste alliansens talsmann James Appathurai tirsdag.

Danmark har stilt til rådighet ett Hercules transportfly og to transportskip.

En høytstående NATO-tjenestemann har reist til Islamabad for å bistå i hjelpearbeidet. Alliansen vil også vurdere ytterligere bidrag til hjelpearbeidet, blant annet ved å sende enheter fra NATOs utrykningsstyrke.