Foran et avgjørende møte i Washington onsdag, ligger den norske basen godt an.

Dermed er pessimismen entydig snudd til optimisme. Inntil nylig var det nærmest opplest og vedtatt at NATO-hovedkvarteret på Jåttå ville gå med i alliansens omfattende slankeprosess.

— Vi er ikke i mål ennå, og mye kan skje i siste runde. Men vi er temmelig optimistiske med tanke på at Jåttå kan få et av de europeiske "fotavtrykkene" for denne nye NATO-kommandoen. Vi føler at prosessen har gått veldig vår vei de siste månedene, sier Norges NATO-ambassadør Kai Eide til Bergens Tidende.

Nytt tankesett

NATOs nye omformingskommando skal planlegge og gjennomføre moderniseringen av alliansen på alle områder. Det dreier seg om modernisering av blant annet forsvarsdoktriner, tenkesett, styrkestruktur og samarbeidsformer.

Hovedkvarterert blir lagt til Norfolk, Virginia i USA. Men Jåttå ligger altså an til å få en av de europeiske hovedkomponentene i strukturen, med det som sies å kunne bli "et betydelig antall arbeidsplasser".

Høy stjerne

En av grunnene til fremgangen er at forsvarsminister Kristin Krohn Devold har en høy stjerne og er sterkt knyttet til endringsprosessene i NATO.

Det nye organisasjonskartet behandles av høytstående embetsmenn fra NATO på et møte i Washington onsdag. Endelig vedtak skal fattes på forsvarsministermøtet i Brussel i juni.