For at flest mulig skal kjøre miljøvennlig, vil NAF utstyre biler med lavt CO2-utslipp med grønne oblater, skriver bladet Motor.

Førerne av bilene med miljøoblater bør ifølge NAF få flere fordeler: reduserte drivstoffutgifter, lavere årsavgift, lavere satser i bomanlegg, rett til å benytte kollektivfelt og gratis parkering.

– Når Stoltenberg-regjeringen sier at de vil gå videre med å endre bilavgiftene i den retningen NAF har foreslått, så vil vi gjerne støtte, sier NAFs administrerende direktør, Jan Johansen.

NAF understreker at både hybridbiler, el-biler, biler drevet med brenselcelle, bensin og diesel kan få grønne oblater så lenge de slipper ut lite CO2.