Operasjonsleder Jan Birger Jacobsen i Nord-Trøndelag politidistrikt sier at det ikke er funnet noen kropp, og at det er usikkert om funnet av klesrester kan settes i sammenheng med hodeskallen.

– Hodeskallen vil rutinemessig bli undersøkt av veterinær onsdag, for at vi skal bli sikre på at det er snakk om en hodeskalle fra et menneske, sier Jacobsen til NTB.

Han opplyser at skallen i så fall vil bli sendt til patologisk institutt ved St. Olavs hospital i Trondheim. Politiet samarbeider nå med Hovedredningssentralen og Kripos for å finne ut om det har vært savnede personer i området.

– Dette arbeidet er komplisert, fordi kroppen eller hodeskallen kan ha drevet veldig langt før funnet ble gjort, sier Jacobsen.