Formålet med ordningen er å stanse ulovlig jakt og salg av fredede rovfugler. Norge er trolig det første land i verden som innfører en slik ordning, skriver Nationen.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) skal sammen med fylkesmennenes miljøvernavdelinger påse at merkingen iverksettes.

— Vi har gitt et amnesti for eierne av utstoppede fugler fram til 2008. Etter den tid kan eiere som har utstoppede fugler uten merking, teoretisk bli politietterforsket i saker der det er tvil om eierforholdet, sier rådgiver Jan Paul Bolstad i DN.

Opplysningene om eierskap skal inn i et eget dataregister, der både navn og personnummer, samt opplysninger om år for preparering og funnsted, skal lagres.

Merkingen blir innført i samarbeid med Norsk Taxidermistforbund, som organiserer dem som foretar utstopping. Forbundets sekretær Arnold Hamstad mener ordningen vil fungere greit for privatpersoner, men han undrer seg over hvem som skal ta ansvar for alle utstoppede fugler på blant annet institusjoner, skoler, museer og spisesteder.

Bolstad presiserer at alle eiere, enten det er privatpersoner eller institusjoner, må merke utstilte og utstoppede fugler.

Anslagsvis finnes det mellom 1000 og 5000 eksemplarer av slike utstoppede fugler i Norge. Enkelte av dem kan være opptil 75 år gamle.