I januar slo avisen alarm etter å ha testet ti ulike kjøttpålegg ved et laboratorium. I alt 30 stikkprøver ble analysert, og 18 av disse viste et så høyt bakterieinnhold at pålegget ikke tilfredsstilte det svenske næringstilsynets krav. Storkjedene Ica og Coop lovet etter avsløringen å skjerpe sine rutiner, men nye tester Analycen-laboratoriet i Stockholm har utført for Aftonbladet er alt annet enn appetittvekkende. 17 av i alt 30 prøver viste seg nok en gang å være dårlige, med tarmbakterier, muggsopp og altfor mange mikroorganismer.

Kjøttpålegget fra Ica og Coop-kjedene ser rett nok ut til å ha kommet seg noe, mens den billige kokte skinken av merket Skanekott i storforpakning fortsatt kommer dårligst ut. Det eneste smørgås-pålegget som får godkjent i Aftonbladets test er danske Tulips smørgås-korv, noe som bør mane noen hver nordmann på svenskehandel til ettertanke. (NTB)