Oslo (NTB):— Det som går inn, må gå ut, sier forskningsleder Kevin Thomas ved Norsk institutt for vannforskning til NRK.

Ved hjelp av en ny metode har han nøye kunnet analysere grumsete kloakkvann fra Oslo Øst, og slik funnet rester av kokain. Ørsmå rester av kokain skiller seg nemlig ut av kroppen til Oslo-borgere som har ruset seg på det ulovlige stoffet.

Ut fra funnene som blir gjort, kan forskerne regne seg fram til hvor mye kokain som brukes i hovedstaden.

— Vi har beregnet at folk i Oslo bruker rundt 350 kilo kokain i året, sier Thomas.