I uka som gikk var tilsiget til norske vannkraftverk 1,3 TWh. Det er det dobbelte av det normale for årstiden. Tilsiget har vært høyere enn normalt i hele år, og en må helt tilbake til uke 50 i 2007 for å finne en uke med tilsig under det normale, melder Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE).

I årets første ni uker har tilsiget vært 10 TWh, som er 4 TWh mer enn normalt.

Dette er godt nytt for alle strømkunder. Spotprisen har falt de siste ukene, selv om prisfallet ikke har vært så veldig markant den siste uka. Kraftleverandørene begynner å komme etter. Så godt som alle melder om prisnedgang. Sør-Norge hadde lavest strømpris av alle elspotområdene i Norden den siste uka.

Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge var 56,1 prosent ved utgangen av uke 9. Fyllingsgraden falt 2,0 prosentpoeng gjennom uka og er nå 6,4 prosent over «normalen» for årstiden.

Snømengdene i fjellet er store, og er allerede like store som det normale toppnivået som inntreffer i begynnelsen av mai. En må helt tilbake til 2005 for å finne like store snømengder i høyfjellet på denne tiden av året.

BILLIGST: Sør-Norge hadde lavest strømpris av alle elspotområdene i Norden den siste uka.
Bergens Tidende