Etter rekordåret 2004 var det i fjor færre tilfeller av kikhoste i Norge. Men tallene er fremdeles høye.

— Det er mye kikhoste både i Bergen og Norge. Antall tilfeller har økt kraftig de siste syv-åtte årene, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad.

Han anslår at det er 300-400 registrerte tilfeller av sykdommen hvert år i Bergen. Det gjør at kikhoste bare er slått av influensaen i antall smittede. Som for mange andre sykdommer, er det flest tilfeller om vinteren.

— Er det færre enn før som blir vaksinert mot kikhoste?

— Vaksinasjonsdekningen er god, sier overlege Øistein Løvoll ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

— Men til tross for at de fleste blir vaksinert, har vi kikhoste. Vaksinen beskytter bare de første leveårene siden det er da kikhoste kan være farlig, forteller han.

Innfører ny vaksine

Økningen i antall kikhostetilfeller kom i 1997. Siden den gang har tallet på tilfeller øket jevnlig. Men sykdommen har flyttet seg rundt omkring i landet. Dette forklarer Løvoll med at sykdommen kommer i bølger. Det gjorde den også før vaksine mot kikhoste ble innført.

— Noen årskull ble utsatt for smitte. Da ble disse immune noen år, sier Løvoll.

Noe av økningen i antall kikhostetilfeller skyldes mer oppmerksomhet rettet mot sykdommen og i tillegg mulighet for bedre diagnostikk.

Vaksinen de aller fleste får når de er tre, fem og tolv måneder gamle varer ikke evig. Derfor blir gitt en såkalt boosterdose, altså påfylling av kikhostevaksinen, til alle i tidlig skolealder. Nasjonalt folkehelseinstitutt mener at denne kommer til å vare i om lag ti år.

— Vi ser at det er de i tidlig skolealder som oftest blir smittet, sier Øystein Søbstad.

Farlig for de minste

Ved å vaksinere denne aldersgruppen, er håpet å få ned reservoaret i befolkningen. Slik kan det hindres at mindre barn blir smittet. For barn som er i skolealder er kikhoste vanligvis ikke farlig, men det kan være svært farlig dersom barn under to år blir smittet. De kan i verste fall bli kvalt og dø.

— Kikhoste kan behandles med antibiotika, men da må man kontakte lege forholdsvis tidlig. Mange venter til de har hostet en uke eller to. Da har kroppens immunforsvar tatt bakterien. Men den har gjort skade slik at man hoster. Denne hosten kan ikke behandles med antibiotika, sier Einar K. Kristoffersen, seksjonsoverlege ved avdeling for mikrobiologi og immunologi ved Haukeland universitetssykehus.