Han mener Norge har et for mildt straffesystem for grove kriminelle handlinger, og sier han ikke vil ha noe imot at Stortinget en eller annen gang innfører dødsstraff for drap.

— Jeg har ikke noe imot det, jeg er åpen for dødsstraff som straff for drap, sier Ghozlan til Vårt Land.

Som drap regner han også det bevisst å spre hiv-viruset til andre mennesker.

— Dersom et menneske vet at han eller hun er smittet og så smitter andre, ser jeg det som drap eller mord og noe som må straffes på linje med dette, sier Ghozlan.

Han mener at hiv må stoppes for å unngå at uskyldige mennesker blir smittet, og at vernet av samfunnet må gå foran enkeltmenneskets frihet.