Både lederen for det islamske forbundet, Basim Goslan, og lederen for Islamsk råd Norge, Mohamad Hamdam, godtar forbudet mot heldekkende skaut og slør dersom undervisningen krever det.

Men lederen av Mira-senteret er sterkt imot.

– Jeg reagerer på at det er lærerens behov for å se elevens ansikt som er blitt retningsgivende for dette forbudet. Det synes jeg er galt. Kleskode har ikke noe direkte med læring å gjøre, sier leder for Mira-senteret Fakhra Salimi til NTB.

Oslo kommune fikk tirsdag grønt lys fra Utdanningsdirektoratet for å innføre forbud mot ansiktsslør i skolen.

Salimi sier at jenter over 16 år har sine meninger, og at de må ha rett til å velge klesdrakt selv. Det er elevens behov som bør definere læringssituasjonen, mener hun.

Oslos byrådsleder Erling Lae (H) vil innføre forbud mot slør i skolen fordi han mener det er vanskelig for lærerne å undervise når de ikke ser ansiktet til elevene, melder NRK.

Forbudet gjelder bruk av heldekkende slør av typen niqab, en kombinasjon av hodesjal og ansiktsslør som gjør at det eneste som vises er øynene.

Hindrer kommunikasjon

Kommunikasjonsrådgiver Kari Anne Kvarving i Utdanningsdirektoratet bekrefter overfor NTB at direktoratet har mottatt et brev fra Oslo kommune der de spør om de kan forby heldekkende hodebekledning i skolen.

– Vi har ansvaret for fortolkning av opplæringsloven, og vi har svart at dersom eleven har på seg et heldekkende hode— og ansiktsplagg, slik at det hindrer kommunikasjon og undervisning, kan slikt plagg forbys. Dette kan reguleres i skolenes ordensreglement, og det er opp til hver enkelt kommune å foreta en slik endring, sier Kvarving.

Flere lærere i Oslo-skolen har reagert på at såkalt niqab – eller ansiktsslør – hindrer kontakt mellom lærer og elev fordi læreren ikke kan se elevens ansiktsuttrykk og heller ikke oppnå god øyekontakt.

– Ifølge Oslo kommune er ikke dette noe utbredt problem, og vi regner med at problemet i hvert fall er mest aktuelt i Oslo kommune, sier Kvarving.

Menneskerettsloven

Hun gjør oppmerksom på at den europeiske menneskerettighetskonvensjonen også er norsk lov, og at det kan reises spørsmål ved et slikt forbud i forhold til den europeiske menneskerettighetskonvensjon og Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

– I Sverige har Skoleverket tillatt forbud mot burka/niqab, da de mener hensynet til skolens pedagogiske oppdrag må være overordnet diskusjonen om burka/niqab skal tillates eller ikke, sier Kvarving.

I Tyrkia ble en student utvist fra universitetet fordi hun brukte hijab. Studenten klaget saken inn for tyrkiske domstoler og tapte i alle instanser, og hun tapte også saken for Europarådets menneskerettighetsdomstol.

– I brevet vi har sendt Oslo kommune og Kunnskapsdepartementet foreslår vi at Kunnskapsdepartementet kan legge saken fram for lovavdelingen i Justisdepartementet hvis de mener det er nødvendig, framholder Kvarving.

I Kunnskapsdepartementet får NTB opplyst at man ikke har rukket å vurdere om man skal gå videre med saken, siden brevet fra direktoratet var datert tirsdag.

– Det er for tidlig å si om vi vil gå videre, men saken vil selvfølgelig bli vurdert, opplyser informasjonsrådgiver Karin Steenstrup i Kunnskapsdepartementet.

HÅVARD BJELLAND