Det var Sør-Gudbrandsdal tingrett som onsdag dømte Frank Allan Bruvik til å betale erstatning til saksøkerne fra TONO, Nordisk Copyright Bureau, EMI, BMG, Sony, Universal, IFPI Norge og Antipiratgruppen.

Saksøkerne krevde erstatning for tapt platesalg fordi Bruvik drev nettstedet Napster.no, der folk kunne laste ned musikk i mp3-format, eller finne linker til andre sider der man kunne laste ned musikk.

— Aktiviserte linker

Bruvik opprettet og drev nettstedet Napster.no fra sommeren 2001 til det ble lagt ned i slutten av november samme år. Retten mener at Bruvik må ha vært klar over at lovligheten i virksomheten hans var tvilsom.

Sentralt i dommen er det at retten mener utlegging av direktepekere til musikkverk er en offentlig framføring av verket i åndsverkslovens forstand, og at Bruvik dermed har opptrådt i strid med åndsverksloven.

— Selv om det på Napster.no var brukerne som la inn adressen til sider med ulovlig opplastede musikkfiler, fungerte ikke disse linkene før Bruvik hadde lagt dem ut på siden. Bruvik har etter dette opptrådt i strid med åndsverkslovens paragraf 2 og krenket opphavsmennenes enerett til offentlig framføring av verket, heter det i dommen.

Lov å laste ned mp3

Bruvik bestrider overfor NTB at han måtte gjøre noe aktivt for å få linkene til å fungere.

Dommen slår derimot fast at det ikke er ulovlig å laste ned beskyttede musikkverk til privat bruk, noe Bruvik finner veldig gledelig.

— Det er mange positive ting i dommen, blant annet at det går klart fram at nedlasting av mp3-filer ikke er ulovlig, og at det ikke har noe å si om det er lovlig utlagt musikk, eller såkalt piratkopiert musikk, sier han til NTB.

Nettopp derfor er Bruvik svært overrasket og skuffet over at han er dømt for medvirkning til nedlasting.

— Når det ikke er ulovlig å laste ned musikk, da forstår jeg ikke at det skulle være ulovlig å medvirke til det samme, sier han.

Erstatning

Erstatningsbeløpet på 100.000 ble fastsatt skjønnsmessig. Utgangspunktet var at erstatningen skulle tilsvare det tapet saksøkerne har hatt som følge av Bruviks aktivitet. Retten fant det imidlertid lite realistisk at alle dem som lastet ned musikk fra Napster.no ville kjøpt musikken på lovlig måte dersom nedlastingssiden ikke fantes, slik saksøkerne hevdet.

Retten tok hensyn til saksøktes økonomi og la også vekt på at virksomheten ikke ble drevet lenge. Bruvik slipper å betale saksomkostninger. Bruvik er skuffet over konklusjonen i dommen og varsler at han vil anke.

Selv karakteriserer han virksomheten på Napster.no som en lovlig virksomhet som hjalp brukerne til å finne musikk som ligger på nettet.

(NTB)