Streiken fører til at det nye norske operastykket «Jorden rundt på 80 dager» ikke blir framført.

Riksmeklingsmann Kari Gjesteby ledet meklingen mellom Musikernes Fellesorganisasjon og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. En halv time etter midnatt måtte hun konstatere at avstanden mellom partene var så stor at det ikke var grunnlag for å legge fram noen skisse.

Allerede tirsdag vil streiken bli trappet opp med elleve nye dansere. Dette streikeuttaket vil ramme produksjonen «Askepott». Fra torsdag trappes streiken opp med ytterligere seks dansere.

Forskjellsbehandling

Vanskelighetene i årets lønnsoppgjør for de operaansatte har bakgrunn i den forrige streiken i 2006, ifølge Fri Fagbevelse.

Den gang var kravet å komme opp på lønnsnivået til høyskolelektorer, og et utvalg ble satt ned. Ved symfoniorkestrene i Bergen, Stavanger og Trondheim førte prosessen til et lønnshopp på 33.000 kroner. Ved Operaen, pluss orkestrene i Halden og Kristiansand, tok prosessen av økonomiske grunner lengre tid. Men nylig kom man også disse stedene til enighet lokalt. Men da satte kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) foten ned.

— Vi har forsøkt alle muligheter for å komme i dialog med kulturministeren under meklingen, uten å lykkes. Vi kan ikke godta forskjellsbehandling av våre medlemmer innenfor samme tariffområde, sier forbundsleder Renée K. Rasmussen i MFO.

Rammer hele landet

Meklingen omfatter overenskomstene mellom MFO/LO Stat og følgende virksomheter:

Den Norske Opera & Ballett, Stiftelsen Harmonien (BFO), Operaen i Kristiansund, Det Norske Blåseensemble, Kristiansand Symfoniorkester, Oslo-Filharmonien, Stavanger Symfoniorkester, Trondheim Symfoniorkester og 18 teatre tilsluttet Norsk Teater- og Orkesterforening og Arbeidsgiverforeningen Spekter.