FN-møtet i Bangkok denne uken endte med flere små skritt i retning en ny forpliktende klimaavtale. Kyoto-etterfølgeren skal etter planen vedtas i København mot slutten av 2009.

Norge og EU har jobbet hardt for å innlemme internasjonal skipstrafikk og luftfart i et nytt utslippsregime. Etter å ha stanget hodet mot sterke motkrefter, oppnådde man i det minste enighet om å inkludere de to viktige utslippskildene som tema i de videre forhandlingene.

— Klimaregelverket som skal gjelde fra 2012 må sørge for langt større utslippskutt enn det som kreves i den nåværende avtalen. Da kan ikke internasjonal sjø- og luftfart slippe unna slik de gjør i dag, sier leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund, som er fornøyd med den norske innsatsen på dette området.

«Rev i hønsegården»

Greenpeace advarer mot å la de to transportsektorene selv få ansvar for å forvalte et nytt utslippsregime for skip og fly.

— Det blir som å slippe reven inn i hønsegården. De har snakket om utslippsreduksjoner i årevis, men intet har skjedd. Det er ingen grunn til å tro at disse næringene vil opptre ansvarlig og begrense sine hurtig voksende utslipp frivillig, sier Stephanie Tunmore, klimatalskvinne i Greenpeace.

Japan fremmet på Bangkok-møtet et forslag om å gjøre utslippskutt til et anliggende for hver samfunnssektor, heller enn hvert enkelt land - som i Kyoto-avtalen. Store utviklingsland som Kina og India hudflettet forslaget. Etter deres mening er det et eksempel på hvordan rike land forsøker å lure seg unna egne utslippskutt.

Byrdefordelingen

Det største hinderet for en ny avtale om reduksjon i utslipp av drivhusgasser, er striden mellom rike land og de største utviklingslandene om byrdefordeling.

— Det lover ikke godt for de videre forhandlingene at det fortsatt er store motsetninger mellom rike og fattige land. En oppgave for Norge må være å bygge bro mellom de to gruppene, sier Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken.

Han synes likevel det er positivt at striden om den videre tidsplanen for forhandlingene ble løst. Det samme mener miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. SV-statsråden beskriver møtet som et skritt i riktig retning.