Emballasjen som Stabburets eksperter har undersøkt grundig, viser blant annet en mistenkelig åpning i ytterkant av plastemballasjen. Det er også funnet et uvanlig limpunkt på pappesken som tyder på at den kan ha vært åpnet og deretter lukket.

– Ut fra en samlet vurdering kan vi ikke se bort fra at noen har plassert musehalen på produktet etter at det forlot fabrikken, sier informasjonssjef Robert Rønning i Stabburet til NTB.

Ubesvarte spørsmål

Det er fortsatt en del ubesvarte spørsmål i saken, men de foreløpige funnene gjør at vi synes det er riktig å anmelde saken til politiet, sier informasjonssjef Robert Rønning i Stabburet til NTB.

Rønning sier at det er undersøkelsene av plasten og pappen, i tillegg til et par småting han av hensyn til det videre etterforskningsarbeidet ikke vil gi opplysninger om, som gjør at Stabburet ikke kan utelukke sabotasje.

Undersøkelsen av selve musa ved Statens Institutt for Naturforskning (NINA), har konkludert med at det dreier seg om en liten skogmus, som er en vanlig art i Sør-Norge.

Revet av

– Undersøkelsen av kappunktet på musehalen tyder på at musehalen har blitt revet av. Vi har ingen maskin i pizzaproduksjonen som kan gi tilsvarende kutt, sier Rønning.

Stabburet har selv ikke sikret avtrykk, men vil overlate dette til politiet. Både pizzaesken og plasten er imidlertid berørt av flere, blant disse kunden og Mattilsynet.

Rønning vil ikke spekulere i hvem som eventuelt kan ha plassert musehalen på toppen av pizzaen, og hva hensikten med dette har vært. Politiet er allerede varslet om saken, og forholdet vil bli anmeldt til Oppegård lensmannskontor i Akershus mandag. Dette er i samme kommune som Stabburet har sitt hovedkontor.